כתובת: דוד המלך 8, ירושלים 9410120
טל׳: 02-6256322 פקס: 02-6255336
Email: office@feldmanlaw.co.il

לוגו עודד פלדמן

כתובת: דוד המלך 8, ירושלים 9410120
טל׳: 02-6256322 פקס: 02-6255336
Email: office@feldmanlaw.co.il

משפט מסחרי -

משרדנו מעניק מגוון שירותים ללקוחות החל משלבי הקמת העסקים, דרך ליווי התנהלותם העסקית השוטפת, פיתוחם העסקי, התרחבותם בישראל ומחוצה לה, ובמכירת העסקים או העברת השליטה בהם. כן מעניק משרדנו שירותי ייעוץ וליווי כאמור לעיל לעמותות ולארגונים אחרים, כולל כאלה שאינם למטרת רווח.

למשרדנו גם ניסיון רב בעסקאות בינלאומיות, בייצוג עסקים זרים במהלך עסקיהם בישראל ובייצוג ישראלים בעסקים ובהשקעות בחו"ל, תוך סיוע ללקוחות להתמודד עם שיטות משפט זרות, עם סביבה משפטית ועסקית שונה מהמוכר להם ועם השלכות המס של עסקה מחוץ למדינת המקור של הלקוח.

המשרד שותף לתכנון העסקי של לקוחותיו, וקשוב לצרכי לקוחותיו, תוך שילובם של אלה בראיה מערכתית ובהתייחסות לכלל מערכות הדינים החלות על ענייני הלקוח, ומעניק ללקוחותיו את כל מערך שירותי הייעוץ והייצוג המשפטי הנחוץ להם בפעילותם.

למשרדנו ניסיון גם בסיוע ללקוחות במאבקי שליטה בחברות, וגם, במצבים של קשיים בעסקים, בייצוג נושים וחייבים בתהליכים והליכים של ארגון מחדש של חובות, גיוסי כספים בחרום, ומשא ומתן בין נושים לחייבים.

לקוחותינו גילו כי היוועצות שוטפת עם משרדנו יכול לסייע להם לנווט את עסקיהם במים שקטים, תוך התמקדות בעיקר והימנעות מסכסוכים "ורעשי רקע" אחרים.

בין השירותים הניתנים ללקוחות המשרד ניתן למנות את הבאים:

  • עריכת המערכות ההסכמיות הקשורות בהקמת עסק כגון הסכמי השקעה, אופציות, הנפקת מניות, הסכמי מייסדים ויזמות, הסכמים בין בעלי מניות, עובדים וספקי משנה.
  • עריכת הסכמי מיזמים משותפים, זכיינות, הסכמי הפצה וסוכנות.
  • הקמת חברות, שותפויות, נאמנויות וסוגי ארגונים אחרים בישראל ומחוצה לה.
  • שירותי נציגות ונאמנות בישראל ללקוחות זרים.
  • סיוע ללקוחות ישראלים בהתמצאות בשיטות המשפט הזרות במסגרתם הן פעילות, לרבות ליווי בהליכים משפטיים בחו"ל.
  • ליטיגציה בכל תחומי העיסוק של לקוחות המשרד.
  • ייעוץ שוטף לתאגידים, לבעלי מניות ולדירקטוריון בכל הנוגע להתנהלות השוטפת של התאגיד והיחסים בין הגופים השונים.
  • ייצוג לקוחות בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים ופירוק.